Chính sách bảo mật

Privacy Policy

Chính sách bảo mật

Ban hành ngày 28 /03/ 2005

Điều chỉnh ngày 18 / 03/2019

Công ty nhận thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân (thông tin cá nhân được định nghĩa trong " Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân", cũng như số cá nhân và thông tin cá nhân cụ thể được định nghĩa trong "Đạo luật về việc sử dụng số để xác định một cá nhân cụ thể trong thủ tục hành chính "). Với ý nghĩa này, Công ty đã xây dựng chính sách bảo mật sau đây để bảo vệ quyền và lợi ích cá nhân, đồng thời sẽ hết sức nỗ lực để đảm bảo rằng các cán bộ và nhân viên tuân thủ chính sách này.

 

1. Thu thập thông tin cá nhân

Công ty sẽ thu thập thông tin cá nhân bằng các phương tiện hợp pháp và công bằng.

 

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Công ty sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi mục đích được thông báo cho cá nhân đó hoặc công bố trước, trừ khi pháp luật có yêu cầu khác.

 

3. Giám sát các bên được ủy quyền

Nếu Công ty cung cấp thông tin cá nhân cho một bên được ủy thác thực hiện các hoạt động mà Công ty nhắm tới để hoàn thành, thì Công ty sẽ quản lý và giám sát bên ủy thác một cách hợp lý.

 

4. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Công ty sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của cá nhân đó, trừ khi pháp luật có yêu cầu khác.

 

5. Quản lý thông tin cá nhân

Công ty nỗ lực duy trì  sự bảo vệ phù hợp và hợp lý  cho tất cả thông tin cá nhân mà Công ty có được, thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo mật để ngăn chặn việc truy cập bất hợp pháp, làm mất mát, hư hỏng, sửa đổi và rò rỉ thông tin cá nhân. Ngoài ra, nếu vì lý do nào đó, Công ty không cho rằng cần thiết phải lưu giữ thông tin cá nhân của họ, chẳng hạn như hết thời hạn lưu giữ theo quy định của pháp luật, thì Công ty sẽ ngay lập tức loại bỏ thông tin cá nhân này.

 

6. Yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân.

Yêu cầu của một cá nhân về việc thông báo mục đích sử dụng hoặc tiết lộ, sửa chữa, bổ sung, xóa bỏ hoặc ngừng sử dụng thông tin cá nhân của người đó sẽ được xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

 

7. Tổ chức và hệ thống

Công ty chỉ định một quản trị viên chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân và thực hiện việc quản lý thông tin cá nhân thích hợp. Công ty đào tạo cán bộ và nhân viên để họ biết cách bảo vệ và quản lý thông tin cá nhân đúng cách. Bằng việc hiện đào tạo này, Công ty đảm bảo rằng thông tin cá nhân được xử lý đúng trong các hoạt động hàng ngày.

 

8. Tuân thủ luật pháp, quy định và quy tắc, và các bản sửa đổi

Ngoài việc tuân thủ pháp luật và các hướng dẫn hiện hành liên quan đến thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xem xét và nỗ lực cải thiện trong từng mục trên khi cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân hơn nữa.

 

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với Phòng Nhân sự & sự vụ

Xử lý thông tin cá nhân

1. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Công ty sử dụng thông tin cá nhân có được trong phạm vi mục đích sử dụng sau đây, ngoài các trường hợp khác được pháp luật và các quy định cho phép.

- Để tạo điều kiện giao tiếp giữa khách hàng và Công ty nhằm cung cấp các thông báo và lời chào phù hợp với thuần phong mỹ tục xã hội;

- Giao kết và thực hiện các thỏa thuận giữa khách hàng và Công ty và  để quản lý các giao dịch khác;

- Cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của Công ty;

- Thực hiện nghiên cứu, phân tích và học tập liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Cung cấp lời mời tham gia các cuộc triển lãm, hội thảo và các sự kiện khác;

- Cung cấp thông tin kết quả về bảng khảo sát và sự kiện cho người tham gia;

- Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bằng cách sử dụng trực tiếp thư từ, email, liên lạc qua fax, v.v.;

- Cung cấp thông tin công ty cho những người đang tìm việc và các nhân viên tiềm năng và để thực hiện các liên lạc cần thiết;

- Giải đáp các thắc mắc từ khách hàng; và

- Tiến hành các hoạt động khác liên quan hoặc ngẫu nhiên đến các hoạt động trên.

 

2. Sử dụng chung thông tin cá nhân

Công ty có thể cùng sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng như sau:

1. Dữ liệu cá nhân được sử dụng chung

Tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email của khách hàng và thông tin về việc làm, bao gồm tên công ty, bộ phận và chức danh công việc

 

2. Phạm vi của những người sử dụng chung

Công ty, Kanematsu Corporation và các công ty liên kết được liệt kê trên các báo cáo chứng khoán của Kanematsu Corporation.

 

3. Chỉ định mục đích sử dụng của người dùng

Mục đích sử dụng của mỗi người dùng chung giống như những mục đích được mô tả ở trên trong "Mục đích sử dụng thông tin cá nhân" và có liên quan đến công việc kinh doanh của mỗi người dùng chung.

 

4. quản lý dữ liệu cá nhân

Công ty Kanematsu Việt Nam

 

3. Các thủ tục yêu cầu tiết lộ dữ liệu cá nhân, v.v.

1. Khi yêu cầu thông báo về mục đích sử dụng hoặc tiết lộ, sửa chữa, bổ sung, xóa hoặc ngừng sử dụng hoặc xóa dữ liệu cá nhân do Công ty nắm giữ, vui long gửi yêu cầu đến địa chỉ sau cùng với các tài liệu bên dưới.

Địa chỉ:CÔNG TY TNHH KANEMATSU VIỆT NAM
Phòng 608, tầng 6, Saigon Tower,29 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Người nhận: Người phụ trách Chính sách Quyền riêng tư, Phòng Nhân sự & Sự vụ

(Tài liệu đính kèm)

Vui lòng gửi kèm bản sao giấy tờ xác minh danh tính của bạn (Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/hộ chiếu, bằng lái xe) (bao gồm bản sao mặt sau). Ngoài các giấy tờ đính kèm trên, chúng tôi có thể yêu cầu khách hàng nộp thêm các giấy tờ khác khi cần thiết.

 

(Phí)

Đối với các yêu cầu thông báo mục đích sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân, người yêu cầu có thể phải trả phí xử lý.

 

2. Khi nhận được yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân được mô tả ở trên và các tài liệu đính kèm và khoản thanh toán phí từ khách hàng nếu có, Công ty sẽ phản hồi yêu cầu của bạn theo quy định của pháp luật.

 

4. Sửa đổi chính sách bảo mật của Công ty

Công ty có quyền sửa đổi chính sách bảo mật của mình trong những trường hợp cần thiết, chẳng hạn như những thay đổi trong luật liên quan đến quyền riêng tư ở Nhật Bản

 

5. Thu thập thông tin cá nhân từ các trang web

1. Cookie:

Trang web của Công ty chứa các trang sử dụng một dạng công nghệ được gọi là "cookie". Cookie được sử dụng để gửi dữ liệu đến phần mềm của người dùng để lướt Internet (trình duyệt) và dẫn đến nội dung của nó, giúp người dùng sử dụng trang web dễ dàng hơn trong lần truy cập tiếp theo. Tuy nhiên, cookie không được sử dụng để lấy thông tin cá nhân của người dùng. Người dùng có thể tắt cookie bằng cách cấu hình lại trình duyệt để ngừng chấp nhận cookie.

 

2. SSL:

Trang web của Công ty kết hợp lớp cổng bảo mật (SSL), một công nghệ mã hóa, trong trang "Liên hệ với chúng tôi" để người dùng có thể nhập dữ liệu như thông tin cá nhân một cách an toàn. SSL sẽ gửi thông tin do người dùng nhập sau khi thông tin được mã hóa.

 

3. Ghi lại nhật ký truy cập:

Các trang web của Công ty tự động ghi lại thông tin của người dùng dưới dạng nhật ký truy cập. Thông tin này bao gồm địa chỉ IP của người dùng, cũng như loại trình duyệt được sử dụng và số lượng truy cập. Không bao gồm thông tin cá nhân củ thể của người dùng. Nhật ký truy cập, được sử dụng để thu thập số liệu thống kê và phân tích việc sử dụng các dịch vụ, sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác

(+84)28-39105535

Thứ Hai tới thứ Sáu từ 08:00 đến 17:00

CONTACT US