Philosophy

Philosophy

Triết lý kinh doanh

Chúng tôi tiếp tục phát triển các giá trị sẵn có để đảm bảo rằng chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng ở mức độ cao và đóng góp cho xã hội.

Chúng tôi đề cao duy trì đạo đức doanh nghiệp và thực hiện các hoạt động kinh doanh một cách minh bạch và công bằng dựa trên triết lý kinh doanh và quy tắc hoạt động của tập đoàn.

Niềm tin của chúng tôi

1. Chúng tôi sẽ làm việc với tinh thần tiên phong truyền thống và sử dụng khôn ngoan nhất trí tưởng tượng sáng tạo và sự khéo léo của mình để tạo nên sự thịnh vượng trong kinh doanh và thúc đẩy sự phát triển của công ty.

 

2. Thông qua sự phát triển mạnh mẽ của công ty, chúng tôi sẽ hoàn thành trách nhiệm và đóng góp cho xã hội và gia tăng phúc lợi cho nhân viên.

 

3. Chúng tôi sẽ hành động dựa trên tổ chức và các quy tắc của công ty, thực hiện công việc kinh doanh của mình dựa trên tinh thần hợp tác đồng thời trau dồi sự hiểu biết lẫn nhau và tôn trọng các thành viên trong công ty.

Quy tắc ứng xử

Quy tắc ứng xử của Kanematsu đặt ra các tiêu chuẩn để tiến hành các hoạt động dựa theo nguyên tắc của tổ chức.

 

1. Nguồn gốc hoạt động của doanh nghiệp

Chúng tôi tham gia vào các hoạt động của công ty để phục vụ các bên liên quan bằng cách cung cấp hàng hóa và dịch vụ có giá trị xã hội phù hợp với mục tiêu của người sáng lập là hiện thực hóa một xã hội bền vững.

 

2. Giao dịch công bằng

Các hoạt động của công ty chúng tôi được thực hiện tuân thủ luật pháp và các quy định, tuân thủ các quy định của công ty, các quy tắc và thông lệ quốc tế cũng như với ý thức chung của xã hội.

 

3. Quản lý và tiết lộ thông tin

Thông tin được quản lý hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin khách hàng và tài sản trí tuệ, đồng thời cung cấp thông tin một cách kịp thời và phù hợp để thiết lập sự tin cậy lẫn nhau giữa Kanematsu và cộng đồng và duy trì mức độ minh bạch cao.

 

4. Tôn trọng nhân quyền

Chúng tôi tôn trọng nhân quyền và không phân biệt đối xử.

Hỗ trợ tích cực sự phát triển nghề nghiệp và phát triển năng lực của nhân viên.

Sự đa dạng, cá tính và tính cách được tôn trọng để tạo ra một văn hóa doanh nghiệp năng động.

 

5. Cân nhắc đến môi trường toàn cầu

Chúng tôi cân nhắc đầy đủ trong các hoạt động công ty của mình để duy trì một môi trường toàn cầu lành mạnh nhằm tăng trưởng bền vững.

 

6. Hoạt động đóng góp xã hội

Chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của trách nhiệm xã hội với tư cách là những doanh nghiệp tốt và chủ động thực hiện các hoạt động đóng góp cho xã hội.

Hỗ trợ các hoạt động của nhân viên nhằm đóng góp vào sự phát triển cộng đồng, tạo nên cuộc sống thoải mái và an toàn.

(+84)28-39105535

Thứ Hai tới thứ Sáu từ 08:00 đến 17:00

CONTACT US