Lịch sử phát triển

History

1889
Fusajiro Kanematsu sáng lập Fusajiro Kanematsu Shoten of Australian Trading tại Kobe.
1890
Thành lập chi nhánh tại Sydney và bắt đầu nhập khẩu trực tiếp len từ Úc.
1935
Thành lập Kanematsu Wool Research Institute (hiện tại là Kanematsu Woolen Mills, Ltd.).
1936
Thành lập chi nhánh ở New York và Seattle.
1937
Thành lập công ty liên kết ở nước ngoài tại New Zealand.
1941
Thành lập văn phòng đại diện tại Sài Gòn và Hà Nội, Việt Nam.
1943
Đổi tên thương mại thành Kanematsu and Company.
1951
Thành lập một công ty liên kết ở nước ngoài tại New York, là công ty thương mại Nhật Bản đầu tiên thời hậu chiến.
1951
Thành lập công ty liên kết ở nước ngoài tại Brazil.
1957
Thành lập công ty liên kết ở nước ngoài tại Tây Đức.
1961
Thành lập một công ty liên kết ở nước ngoài tại Iran.
1966
Thành lập công ty liên kết ở nước ngoài tại Thái Lan.
1967
Hợp nhất với Công ty Gosho để thành lập Kanematsu-Gosho, Ltd.
1969
Thành lập chi nhánh Nagoya.
1970
Thành lập trụ sở chính tại Tokyo.
1975
Thành lập công ty liên kết ở nước ngoài tại Hồng Kông.
1979
Thành lập văn phòng đại diện tại Bắc Kinh, Trung Quốc sau khi khôi phục quan hệ ngoại giao.
1989
Thành lập công ty liên kết ở nước ngoài tại Vương quốc Anh.
1990
Đổi tên thương mại thành Kanematsu Corporation.
1991
Thành lập Kanematsu Europe PLC ở Vương quốc Anh có quyền kiểm soát chung đối với châu Âu.
1991
Thành lập văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Hà Nội, Việt Nam (Thành lập lần đầu vào năm 1941 nhưng đóng cửa sau vài năm do chiến tranh thế giới).
2011
Kanematsu Europe PLC hợp nhất với Kanematsu G.m.b.H.
2012
Thành lập công ty liên kết ở nước ngoài tại Ấn Độ.
2014
Thành lập Công ty TNHH Kanematsu Việt Nam (Chuyển hình thức từ Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh).
2019
Kanematsu Corporation kỷ niệm 130 năm thành lập.

(+84)28-39105535

Thứ Hai tới thứ Sáu từ 08:00 đến 17:00

CONTACT US