Tin tức

NEWS

Thông cáo báo chí: Kanematsu ký kết thỏa thuận hợp tác với Green Carbon, Inc.

13-05-2024

Tin tức

Kanematsu ký kết thỏa thuận hợp tác với Green Carbon, Inc. nhằm giảm lượng khí thải mêtan trên cánh đồng lúa và phổ biến loại gạo thân thiện với môi trường để giải quyết vấn đề nóng lên toàn cầu

Kanematsu Corporation (sau đây gọi là “Kanematsu”) và Green Carbon, Inc. (sau đây gọi là “Green Carbon”) đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tạo ra tín chỉ carbon bằng cách giảm lượng khí thải mêtan trên lúa và để cùng nhau thúc đẩy phân phối lúa gạo thân thiện với môi trường được trồng bằng cách sử dụng khí thải đó tại thị trường Nhật Bản và Việt Nam.

  • Thông tin

Theo Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản, “vi khuẩn sinh khí mê-tan” trong ruộng lúa khiến khí mê-tan, một loại khí nhà kính, được sinh ra trong quá trình phân hủy chất hữu cơ trong đất. Điều này được ước tính chiếm khoảng 40% tổng lượng khí thải mêtan của Nhật Bản. Giảm phát thải khí mê-tan trên cánh đồng lúa là một trong những sáng kiến nhằm đạt được mức phát thải bằng 0 và phát triển bền vững trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản được trình bày trong Chiến lược Hệ thống Thực phẩm Bền vững của Chính phủ Nhật Bản, MIDORI. Một cách hiệu quả để giảm lượng khí thải là kéo dài thời gian thoát nước giữa mùa (một hoạt động thường xuyên trong sản xuất lúa gạo liên quan đến việc rút nước ruộng lúa để làm khô đất): kéo dài thời gian thông thường thêm 7 ngày được cho là làm giảm lượng khí thải mê-tan khoảng 30%. Vào tháng 3 năm 2023, Ban Chỉ đạo Đề án Tín chỉJ đã công nhận việc kéo dài thời gian rútnước giữa vụ trong sản xuất lúa là một phương pháp hiệu quả. Sau sự công nhận này, Green Carbon và các doanh nghiệp khác đã hợp tác với nông dân để giảm lượng khí thải “mê-tan trên ruộng lúa” và tạo ra Tín chỉ J (*1) dựa trên mức giảm thiểu.

(*1) Một kế hoạch mà trong đó chính phủ quốc gia chứng nhận việc giảm phát thải CO2 nhờ sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng, quản lý rừng và các sáng kiến khác như một loại “tín chỉ”

  • Các sáng kiến của Green Carbon

Với tầm nhìn “cứu trái đất bằng sức mạnh của thiên nhiên”, hoạt động kinh doanh của Green Carbon cung cấp hỗ trợ toàn diện cho việc tạo lập, đăng ký và bán tín chỉ carbon. Là một phần trong hoạt động kinh doanh của mình, Green Carbon thúc đẩy một chương trình được gọi là Liên minh cánh đồng lúa, theo đó thực hiện toàn diện các thủ tục đăng ký cần thiết để đăng ký Tín chỉ J, đo lường kết quả và bán tín dụng thay mặt cho người nộp đơn. Liên minh này là một trong những liên minh lớn nhất và thành công nhất ở Nhật Bản, liên quan đến nông dân trồng lúa và hơn 300 công ty/tập đoàn nông nghiệp sở hữu tổng cộng hơn 15.000 ha ruộng lúa tính đến tháng 05 năm 2024. Liên danh kỳ vọng sẽ tạo ra Tín chỉ J trị giá 50.000 ha (khoảng 200.000 tấn-CO2e) trên toàn quốc thông qua việc kéo dài thời gian rút nước giữa mùa vào năm 2024, cũng như tạo ra các khoản tín chỉ trị giá vài chục nghìn tấn ở nước ngoài trong năm nay.

  • Hiệp định hợp tác

Bằng cách tận dụng các mối quan hệ rộng rãi đã có được trong nhiều năm thông qua hoạt động kinh doanh gạo, cũng như kiến thức về thị trường gạo trong và ngoài nước, Kanematsu sẽ không chỉ thúc đẩy việc bán gạo thân thiện với môi trường mà còn thu mua gạo và tín chỉthân thiện với môi trường và thêm vào dòng sản phẩm gạo của mình để góp phần giảm Phạm vi 3. Kanematsu và Green Carbon sẽ hợp tác xây dựng chuỗi cung ứng phân phối gạo được trồng theo chương trình gạo thân thiện với môi trường. Cuối cùng, mục tiêu của chúng tôi là phổ biến loại gạo thân thiện với môi trường trên thị trường gạo Nhật Bản và Việt Nam, đồng thời hỗ trợ thúc đẩy quá trình khử cacbon và đảm bảo tính bền vững trong chuỗi cung ứng nông nghiệp/thực phẩm.

Một trong những lĩnh vực trọng tâm của sáng kiến GX của Kanematsu trong kế hoạch quản lý trung hạn 3 năm “hội nhập 1.0” được đưa ra vào tháng 04 năm 2024 là nông nghiệp và thực phẩm. Trong chuỗi cung ứng thực phẩm mà Kanematsu tham gia, chúng tôi mong muốn góp phần khử cacbon và tạo ra nền kinh tế tuần hoàn, đồng thời xây dựng chuỗi cung ứng bền vững thông qua việc tạo ra và cung cấp thực phẩm ít tác động đến môi trường.

【Thông tin công ty】

 Tên chính thức  Green Carbon, Inc.
 Ngày thành lập  Tháng 12 năm 2019
 Đại diện  Jun Okita, Giám Đốc Điều Hành
 Văn phòng  IsaI AKASAKA, 5-2-33 Akasaka, Minato-ku, Tokyo
 Ngành nghề kinh doanh                           Tư vấn tạo tín chỉcarbon và kinh doanh liên quan đến nông nghiệp, kinh doanh R&D, tư vấn  ESG, thu mua hoặc sáp nhập doanh nghiệp, v.v.
 Website  https://green-carbon.co.jp/en/

【Thông tin liên hệ】

Phòng Quan hệ Công chúng, Kanematsu Corporation
ĐT: +81-3-6747-5000

https://www.kanematsu.co.jp/en/inquiry

(+84)28-39105535

Thứ Hai tới thứ Sáu từ 08:00 đến 17:00

CONTACT US