Tin tức

NEWS

Đóng góp quỹ vaccine phòng, chống covid-19

19-10-2021

Tin tức

Chính phủ Việt Nam đã thông qua việc thành lập quỹ vaccine phòng chống Covid-19 nhằm huy động sự đóng góp từ nhiều nguồn khác nhau, cùng với ngân sách nhà nước đảm bảo nguồn tài chính ổn định để chống tại Covid-19.
Quỹ này cung vaccine phòng Covid-19 hiện đang thiếu hụt tại Việt Nam. Quỹ được sử dụng để mua, nhập khẩu,, nghiên cứu và sản xuất vaccine, cũng như kiểm soát sự lây nhiễm trong cộng đồng.
Kanematsu Việt Nam quyết định chung tay góp sức cho Quỹ này góp phần đóng góp cho các hoạt động xã hội và Việt Nam. Mong rằng vaccine sẽ sớm có đủ cho mọi người dân Việt Nam.
Chung sức đồng lòng chống dịch Covid-19

confirmation letter from Management of Covid fund

(+84)28-39105535

Thứ Hai tới thứ Sáu từ 08:00 đến 17:00

CONTACT US