Tin tức

NEWS

Chương trình đào tạo Lập kế hoạch kinh doanh

11-01-2023

Tin tức

 Sự phát triển của con người chính là sự phát triển của Công ty.

Nhận thấy tầm quan trong của phát triển con người chính là nguồn gốc của sự phát triển vững chắc và mạnh mẽ của doanh nghiệp. Bên cạnh đó KANEMATSU đặt mục tiêu nâng cao giá trị doanh nghiệp bằng cách phát triển hơn nữa các lĩnh vực thế mạnh, đầu tư mới để tạo ra các cơ hội kinh doanh và đón nhận những thách thức mới.

Để đạt được mục tiêu này, Công ty đã thực hiện khóa đào tạo cho nhân viên về việc xây dựng kế hoạch kinh doanh nhằm truyền đạt các kỹ năng cần thiết cho việc phác thảo lộ trình, đề xuất chiến lược và thực hiện các kế hoạch kinh doanh mới.

Dưới đây là vài hình ảnh về khóa đào tạo này.

(+84)28-39105535

Thứ Hai tới thứ Sáu từ 08:00 đến 17:00

CONTACT US